Rådgivning om udsatte og traumatiserede flygtninge.

Målgruppe

Rådgivningen henvender sig især til sagsbehandlere, sundhedsplejersker, folkeskolelærere, pædagoger, frivillige og PPR-medarbejdere.

Flygtninge og deres pårørende kan også selv få vejledning hos os, lige som studerende og privatpersoner er velkomne.

Medarbejdere ved Center for Udsatte Flygtninge har tavshedspligt om alle personrelaterede spørgsmål.

Dine spørgsmål

Center for Udsatte Flygtninge hjælper dig med svar på de spørgsmål, du møder i din daglige kontakt med udsatte flygtninge.

Rådgivningens indhold

Center for Udsatte Flygtninge har mange års erfaring med psykosociale og beskæftigelsesrettede indsatser for flygtninge. Rådgivningen fokuserer på ressourcer hos den enkelte flygtning og dennes omgivelser, og den tilbyder vejledning i, hvordan ressourcerne bedst kan understøttes.

Vi hjælper med afdækning af problematikker gennem samtale og sparring om faglige tilgange og handlemuligheder. Vi informerer om forebyggelses-, udrednings- og henvisningsmuligheder samt om særlige forløb indenfor undervisning og beskæftigelse. Derudover svarer vi på spørgsmål om lovgivning med mere

Kontakt os

33 73 53 39

mandag-fredag 9-16