Vi skaber viden gennem projekter og forskning.

MindSpring

MindSpring er gruppeforløb for og med flygtninge. MindSpring-metoden styrker deltagernes handlekompetencer, giver dem ny viden og bevidsthed og danner grundlag for sociale netværk. MindSpring-forløbets temaer omfatter stress, identitet og traumer samt de udfordringer, eksilet medfører.

Besøg Mindsprings hjemmeside .

Virkningsfulde beskæftigelsesindsatser for traumatiserede flygtninge i Norden

Center for Udsatte Flygtninge ’afdækker, kvalificerer og styrker virkningsfulde beskæftigelsesindsatser for traumatiserede i de nordiske lande’ i et nyt projekt. Projektet er støttet af Nordisk Ministerråd og løber frem til oktober 2018.

Projektet vil afdække viden og praksis på området i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Der er både fokus på evidensbaserede metoder, såvel som praksis i landene, hvor effekterne endnu ikke er dokumenteret, men hvor resultaterne er lovende. Viden i projektet indsamles gennem desk research og besøg hos og interviews med praktikere.

Projektets resultater bliver formidlet løbende på projektets hjemmeside og bliver samlet i en publikation, der udkommer i slutningen af 2018.

Besøg projektets hjemmeside

Undervisning om social kontrol og ligestilling i Københavns Kommune

For Københavns Kommune opkvalificerer Center for Udsatte Flygtninge professionelle og frivillige i foreninger vedr. social kontrol og ligestilling. Opgaven indebærer:

Indsatsen udspringer af Anbefalinger fra ekspertgruppen til forebyggelse af social kontrol nedsat at Københavns Kommune

Kontakt projektleder Katrine Kanneworff på 26 77 01 64 eller katrine.kanneworf@drc.dk for at høre mere om projektet.

Kampagne om rettigheder, ligestilling og negativ social kontrol til minoritetsetniske kvinder, mænd og unge

For Ligestillingsministeriet gennemfører Center for Udsatte Flygtninge i samarbejde med Integrationsnet og Als Research en kampagne med undervisning om rettigheder, ligestilling og negativ social kontrol målrettet minoritetsetniske kvinder, mænd og unge. Kampagnen løber frem til 2020 med de første undervisningsgange planlagt til anden halvdel af 2018.

Besøg projektets hjemmeside

Hvornår skal man hviske?

PhD-afhandlingen When to whisper (2016) af Trine Brinkmann er blevet til i samarbejde mellem Center for Udsatte Flygtninge og Institut for Antropologi, Københavns Universitet. Afhandlingen tager afsæt i et etnografisk studie af en række psykosociale aktiviteter med børn i udsatte flygtningefamilier, der fandt sted i to danske folkeskoler i 2010-2011. Afhandlingen analyserer de psykosociale aktiviteter som mental sundhedspleje i et grænseland mellem klinik og hjem. Den undersøger tre forskellige slags møder i dette grænseland:

link til PhD