Vi er eksperter i flygtninges psykosociale situation.

Mette Blauenfeldt

Centerleder, socialrådgiver og voksenunderviser

33 73 51 44

Mads Ted-Drud Jensen

Seniorrådgiver, sociolog

33 73 53 57

Anja Weber Stendal

Seniorrådgiver, cand.scient.pol. og master i organisationspsykologi

33 73 52 54

Tove Madsen

Konsulent i Mindspring, sociolog og sygeplejerske

33 73 50 66

Anna Mathilde Jensen

Konsulent, cand.mag. i psykologi og kultur- og sprogmødestudier

33 73 52 55

Mette Blauenfeldt

Centerleder, socialrådgiver og voksenunderviser

mette.blauenfeldt@drc.ngo 33 73 51 44

Mette har arbejdet i flygtningefeltet i Danmark i 25 år. Hun har praksiserfaring med modtagelse, integration, beskæftigelse og rehabilitering af flygtninge. Derudover har Mette et indgående kendskab til integrationslovgivning. Udover ledelse arbejder Mette med dokumentation, fortalervirksomhed, udviklingsprojekter, formidling og undervisning. Hun underviser blandt andet i modtagelse af flygtninge, arbejdet med traumatiserede flygtninge, flygtningebørn og -familier samt integrationslovgivning. Mette er Dansk Flygtningehjælps repræsentant i MESU Centerråd (Forskningscenter for Migration, etnicitet og sundhed, KU), medlem af Nordisk ekspertgruppe under Nordisk Ministerråd om modtagelsen af flygtningebørn i de nordiske lande samt medlem af Dansk Socialrådgiverforenings Hovedbestyrelse.

Publikationer

Mads Ted Drud-Jensen

Seniorrådgiver, sociolog

mads.drud-jensen@drc.ngo 33 73 53 57

Mads arbejder med vidensindsamling, dokumentation, analyse, formidling og undervisning. Han underviser blandt andet i arbejdet med traumatiserede flygtninge, flygtningebørn & -familier, kulturforståelse & kulturmøde samt køn, seksualitet & ligestilling. Mads er Dansk Flygtningehjælps repræsentant i European Council on Refugees and Exiles’ inklusionsgruppe, censor på Minoritetsstudier og Komparative Kulturstudier på Københavns Universitet og RUC samt bestyrelsesmedlem og kontaktperson i den frivillige forening LGBT Asylum.

Publikationer

Anja Weber Stendal

Seniorrådgiver, cand.scient.pol.

anja.weber.stendal@drc.ngo 33 73 52 54

Anja arbejder med projektledelse, metodeudvikling, vidensindsamling, formidling og undervisning. Hun har særligt fokus på traumatiserede flygtninge, flygtningebørn og familier og på det beskæftigelsesrettede arbejde med udsatte flygtninge. Hun har stor erfaring med udvikling og organisering af beskæftigelsesindsatser for udsatte flygtninge og indvandrere, herunder arbejdet med samtaleteknikker og kultur- og helbredsopfattelser. Hun arbejder blandt andet med projekter, der indsamler viden og udvikler metoder i forhold til beskæftigelse af traumatiserede flygtninge samt med udvikling af metoden til Leg og Læringsklubber for flygtningebørn, der er et projekt i Dansk Flygtningehjælps Frivilligafdeling.

Publikationer

Tove Madsen

Konsulent, sociolog og sygeplejerske

tove.madsen@drc.ngo 33 73 50 66

Tove arbejder i MindSpring Kompetencecenter primært med udvikling af MindSpring for børn. Hun står udover evaluering af MindSpring-forløb, for rekruttering af samarbejdspartnere, uddannelse af MindSpring-trænere og superviserer MindSpring værter (eksempelvis kommuner og boligsociale foreninger). Toves kernekompetencer er sektorsamarbejde, frivilligt arbejde og metodeudvikling ud fra et empowerment-perspektiv. Tidligere erfaring fra sundhedsområdet på indvandremedicin-, forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet samt brugerinddragelse og organisationsudvikling på tværs af sektorer.

Anna Mathilde Jensen

Konsulent, cand.mag. i psykologi og kultur- og sprogmødestudier

anna.mathilde.jensen@drc.ngo 33 73 51 95

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.